Bytový textil - Obliečky, závesy, záclony | Unitex.sk

PRODUKTY
Pyžamá, Župany, Nočné košele
Viac z kategórie Pyžamá, Župany, Nočné košele
ZVIERACIE POTREBY
Viac z kategórie ZVIERACIE POTREBY
Prázdny košík

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu:

Obchodné meno Predávajúceho ......................................................

adresa predávajúceho: ........................... (názov ulice), ................... (súpisné číslo)

.............................(PSČ) .............................(mesto)

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* : ......................................

Číslo objednávky : ......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ........................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

............................................................

Dátum: ...............................................

* Nehodiace sa prečiarknite.